Hướng dẫn sử dụng MegaShare

1. Tải File lên

Tải lên thông thường.
- Bước 1: Từ trang chủ, bấm vào nút “Browse...” sẽ xuất hiện cửa sổ duyệt file, chọn file cần tải lên bằng cách click đúp lên file đó.
- Bước 2. Sử dụng các tùy chọn “Private” và “Public” để cho phép hoặc không cho phép file tải lên được tìm kiếm bằng các công cụ tự động của Megashare.vn, và viết các mô tả cho file trong ô text “Mô tả” nếu muốn. Bạn cũng cần chọn “Đồng ý với các điều khoản sử dụng”.
- Bước 3. Nhấn nút “ Tải lên” để bắt đầu tải file lên. Trong quá trình tải file, nếu không muốn tải lên nữa, hãy bấm nút “ Hủy bỏ”.
Link chia sẻ file sẽ được hiển thị sau khi tải file lên thành công.
Chú ý:
+ Khi muốn tải lên file khác, bạn hãy ấn nút F5 rồi thao tác lại những bước ở trên
+ Để sử dụng chức năng upload của MegaShare.vn, chúng tôi cần yêu cầu trình duyệt của bạn hỗ trợ Java (Java Runtime Environment – tải tại đây )
+ Khi đang upload, nếu bạn gặp phải các sự cố về mạng mà không thể upload tiếp thì một phần file do bạn đã upload sẽ được lưu trữ tạm trong vòng 24 giờ kể từ lúc máy bạn mất kết nối với MegaShare. Nếu trong khoảng thời gian lưu trữ tạm này, bạn tiến hành upload lại file cũ thì thay vì phải upload lại toàn bộ, bạn chỉ cần upload phần chưa upload lên MegaShare. Bạn không thể sử dụng 2 đường upload cho 1 file.

2. Tải file xuống

Tải một file được lưu trữ trên Megashare.vn bằng cách:
* Bấm trực tiếp vào link đó, hoặc
* Dán link vào trên ô địa chỉ của trình duyệt, rồi bấm "Enter”
Sau khi cửa sổ tải file xuống mở ra, chọn nơi muốn lưu trữ file rồi bấm “Save”.
Có thể sử dụng các chương trình hỗ trợ tải file (IDM, FlashGet…) để tải file.

3. Tìm kiếm file

- Bước 1: Tại trang chủ, nhập từ khóa muốn tìm kiếm vào ô text của thanh tìm kiếm.
- Bước 2: Chọn loại file bạn muốn giới hạn việc tìm kiếm (Phim, Nhạc…)
- Bước 2: Chọn “Tìm kiếm”.
Tại trang kết quả tìm kiếm (với trường hợp tìm thấy file), để tải file xuống, chỉ cần click chuột lên tên file đó. Hoặc có thể sao chép link download của file đó ở ô đường dẫn tương ứng.
Một trang tìm kiếm hiển thị 30 kết quả, để xem trang kết quả tiếp theo hay liền trước, click vào nút có hướng mũi tên tương ứng ở phía trên hoặc dưới của bảng hiển thị kết quả.
Muốn tìm kiếm với từ khóa khác, tại trang kết quả tìm kiếm thực hiện giống như các bước tìm kiếm ở trang chủ.

4. Đăng nhập/ Đăng xuất

Đăng nhập
Hiện nay Megashare hỗ trợ ba loại tài khoản là MegaVNN, Yahoo ID và Google Mail. Bạn có thể sử dụng bất kỳ tài khoản MegaVNN, Yahoo ID hay Google Mail sẵn có nào của mình để đăng nhập. Bạn nên đăng nhập để có thể lưu trữ và quản lý các file của mình đã upload lên.
- Bước 1: Chọn kiểu tài khoản muốn đăng nhập bằng cách bấm vào các biểu tượng tương ứng (ở góc trên cùng bên phải của website).
- Bước 2: Sau khi đã chọn kiểu tài khoản để đăng nhập:
+ Với tài khoản Yahoo:
o Giao diện đăng nhập của Yahoo xuất hiện,thực hiện thao tác đăng nhập như vào mail Yahoo bình thường: điền tên tài khoản, mật khẩu và chọn “Sign In’.
o Chọn “Continue”. Hệ thống sẽ tự động đăng nhập và chuyển về megashare.
+ Với tài khoản Gmail:
o Giao diện đăng nhập của Gmail xuất hiện, thực hiện thao tác đăng nhập như vào Gmail thông thường: điền tên tài khoản, mật khẩu và chọn “ Sign In”. Hệ thống sẽ tự động đăng nhập và chuyển về megashare.vn.
+ Với tài khoản MegaVNN:
o Giao diện đăng nhập của MegaVNN xuất hiện, thực hiện thao tác đăng nhập như vào MegaVNN thông thường: điền tên tài khoản, mật khẩu và chọn "ĐĂNG NHẬP". Hệ thống sẽ tự động đăng nhập và chuyển về megashare.vn.
Có một cách khác để đăng nhập với tài khoản MegaVNN: vào tab "Megashare Gift" và thực hiện theo hướng dẫn.
Với các tài khoản đăng nhập lần đầu tiên
o Sau khi hệ thống chuyển về megashare, điền các thông tin tài khoản: Họ tên, email, số chứng minh thư, số điện thoại, địa chỉ, mã kiểm tra.
o Cuối cùng chọn "Cập nhật".
Đăng xuất
o Chọn “Đăng xuất” ở góc trên bên phải của website.

5. Quản lý

Từ trang chủ chọn tab “Quản lý”.
Những file đã tải lên sẽ được lưu thông tin ở đây.
Xem thông tin chi tiết về 1 file: click lên tên file, một hộp thông tin xuất hiện. Có thể sửa mô tả file và lấy link chia sẻ trong hộp đó. Muốn hộp này mất đi, hãy click 1 lần nữa lên tên file.
Chọn file: click vào hộp check box ở trước tên file. Không muốn chọn nữa, click lại vào hộp đó. Để chọn tất cả các file click vào “Check All” ở phía dưới góc bên trái và muốn hủy tất cả chọn “UnCheck All”.

Tạo thư mục mới:
o Bước 1: Chọn tab “tạo thư mục”.
o Bước 2: Điền tên thư mục vào ô text có dấu nháy
o Bước 3: Bấm “Tạo mới”. Nếu muốn hủy bỏ, tắt cửa sổ.

Chuyển file:
o Bước 1: Chọn file các cần chuyển.
o Bước 2: Chọn tab “Chuyển file”.
o Bước 3: Chọn thư mục muốn chuyển file đến, bằng cách click vào box ngay phía dưới chữ “Thư mục” và chọn đường dẫn tới thư mục cần.
o Bước 4: Bấm “Đồng ý”. Nếu không muốn thực hiện, tắt cửa sổ.

Xóa file:
o Bước 1: Chọn file/thư mục muốn xóa .
o Bước 2: Chọn tab “Xóa file”.
o Bước 3: Điền mã kiểm tra. o Bước 4: Bấm “Gửi đi”. Nếu không muốn thực hiện xóa, bấm “Hủy bỏ”.

Gửi File cho bạn bè:
o Bước 1: Chọn file muốn gửi.
o Bước 2: Chọn tab “Gửi file”.
o Bước 3: Điền email người nhận vào ô text “Gửi tới”. Có thể sửa tên tiêu đề, hay chèn thêm nội dung muốn gửi vào ô text nội dung ( ko ghi chèn vào link). Nhập mã kiểm tra theo đúng mã ghi trên hộp màu đen của cửa sổ.
o Bước 4: Bấm “Gửi đi”. Nếu không muốn gửi nữa, bấm “Hủy bỏ”.

Xem hoặc sửa thông tin tài khoản:
o Chọn tab "thông tin tài khoản". Tại đây, có thể xem thông tin tài khoản cá nhân và một số thống kê hoạt động của tài khoản trong megahsare như: loại tài khoản, dung lượng lưu trữ, số file đã upload...
o Nếu muốn sửa thông tin cá nhân: xóa thông tin cũ và ghi thông tin mới tương ứng. Nhập mã kiểm tra và chọn "Cập nhật".

6. Tải công cụ của MegaShare.

Để tải công cụ hỗ trợ tải lên/tải xuống file của MegaShare hãy vào tab “MegaS Tool” và thực hiện theo hướng dẫn.