Megashare tool

MegaShareTool là một phần mềm cho phép người sử dụng upload và download file từ hệ thống MegaShare

-- Đăng nhập bằng tài khoản MegaPortal như trên website.

-- Phân loại người dùng Download/Upload.

-- Cải thiện chức năng Download.

-- Tự động cảnh báo khi có phiên bản mới.

-- Cho phép chọn tự động tắt máy khi download/upload ở chế độ danh sách hoàn thành.

-- Cho phép tùy chỉnh số lượng file upload cùng lúc.

-- Cho phép thay đổi thứ tự upload/download.

MegaShare khuyến nghị bạn hãy gỡ MegaTool phiên bản cũ hơn (nếu bạn đã cài) trước khi cài đặt phiên bản này

Nếu đang sử dụng hệ điều hành windows XP, bạn cần cài đặt Microsoft .NET Framework 2.0 trở lên để có thể sử dụng MegaShareTool.
Bạn có thể tải .NET
Framework 2.0 tại đây.